Както всеки успешен строителен проект, разрушаването на бетона има добре дефинирани фази, които една компания трябва да завърши, за да осигури успешен и безопасен проект. Всички четири от следните фази са от съществено значение за процеса на разкомплектоване:

ЗАПОЧВАНЕ: ИЗБЕРЕТЕ ФИРМА ЗА КЪРТЕНЕ С КОЯТО ДА РАБОТИТЕ

След като бъде установена необходимостта от къртене на бетон, е необходимо да се избере изпълнител, който да е квалифициран, опитен и професионален, за да завърши проекта. Висококачественият изпълнител на къртене на бетон има следните характеристики:

Изпълнителят трябва да има подходяща лицензия към държавата, окръга и града, където услугите ще бъдат завършени и да могат да представят доказателство за застраховка.

Най-голямо значение за изпълнителят трябва да има безопасността на служителите и обществеността.

Изпълнителят трябва да разполага с подходящо оборудване и обучен персонал.

Препоръчваме да получите справки за минали резултати, за да представите доказателства за тези основни фактори.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАБОТАТА: УСПЕХА СТАРТИРА С ПЛАН

За най-плавния проект изпълнителят трябва да представи писмено предложение, съдържащо ясен обхват на работа. И двете страни трябва да подпишат договора, посочвайки споразумение за условията на работа, началните и крайните дати и бюджета. Необходимите административни задачи, като осигуряването на подходяща застраховка, договори и разрешителни, трябва да бъдат завършени преди началото на проекта.

Дума за азбеста: Законът на държавата изисква всички проекти за къртене на бетон да бъдат тествани за азбестови материали преди да започнат. Това може да бъде направено от лицензиран специалист, който е сертифициран да извършва групово вземане на проби за азбест преди началото на действителното разрушаване на бетона.

ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТА: СВЪРШВАНЕ НА РАБОТАТА

Често срещано погрешно схващане е, че къртенето на бетон „идва като разрушителна топка“ или „просто събаряне на дадена сграда“. Напротив, разрушаването на бетон е процесът на безопасно разглобяване на конструкцията с намерението да се отделят строителните материали. Това означава минимално количество боклук за сметищата и повече рециклирани материали, които са на разположение за бъдеща употреба.

Много променливи съществуват в процеса, включително, но не само, метеорологични условия, местонахождение, съответствие със сигурността и график. Този диапазон от променливи изисква подготвени служители и надеждно оборудване.

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТА: ВИЖТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТВЪРДАТА РАБОТА

Напредъкът, който виждате навсякъде – ново училище, офис сграда или общежитие – включва реномирана компания за разрушаване на бетон като www.къртичисти.com с дълга история на успех. Гордеем се с нашето участие в подпомагането на изграждането на градовете на югоизток.

От началото до края www.къртичисти.com  може със сигурност да каже, че сме професионалисти в услугите, които осигуряваме от повече от 35 години. Свържете се с нас с въпроси относно услугите по разрушаване и къртене на бетон и отстраняването на бетон или азбест.