Старите уреди не само предизвикват безпорядък , но и могат да заемат половината от пространството в гаража Ви или, по-лошо, половината от пространството в двора Ви. Така че не може да ги оставите в списъка за „по-късно“. Също така не можете да ги изхвърлите в кошчето или да ги разглобите за да ги изхвърлите в кошчето за рециклиране ,тъй като те са направени от тежки метали и съдържат двигатели, токсични агенти и други части, които не са подходящи за изхвърляне.

Мислиш, че можеш просто да дариш старият си хладилник, но често това е по-сложно. За щастие има няколко възможности.

Търгуване

Ако сте закупили нов уред, е съвсем нормално продавачът да се съгласи да премахне старият уред при доставката на новото устройство. Понякога това води го голяма такса, особено когато става въпрос за хладилници, които трябва да бъдат обслужвани и подготвени правилно за унищожаване.

Продажба

Може би сте получавали електроуреди като подаръци и те никога не са били използвани и са все още в ново състояние. Притежаването на оригинални опаковки и ръководства за продуктите е още по-добро.

Или може би намалявате общият безпорядък и икате да увеличите складовата площ за нещо друго. Тези уреди могат да се продадат , като при това са много търсени.

Можете да опитате да ги продадете в гаражна разпродажба или да ги продадете на местен продавач на уреди. И в двата случая ги почистете и се уверете, че съдържът всичките си части. Уредите с липсващи части имат много по-малка стойност.

Що се отнася до цената, помислете колко вие бихте платили за уреда. Не очаквайте да се доближите до пълната стойност или дори до половината цена за даден уред, дори и да не е бил използван.

Дарение

Ако не ви се занимава с гаражна разпродажба, много групи с нестопанска цел,като църкви, магазини ,общежития и много други ще се радват да вземат безплатно работещите уреди. Проверете общността си за местни магазини. Някои центрове работят с приходи, които отиват за изследване на рак или за друга полезна причина, така че даряването на нежеланите уреди на тези центрове е добро решение. Има и центрове, които приемат уреди за рециклиране, за да бъдат използвани от нуждаещи се семейства.

Наемете фирма за извозване на електроуреди

Къртичисти.com ще вземем уредите директно от дома ви срещу малка такса.

В нашата услуга за извозване и изхвърляне на отпадъци предлагаме пълна гама от услуги за преместването на стари ел.уреди /от домове, офиси и фабрики. Няма работа за нас която да е твърде голяма или твърде малка.

Съществуват и компании, които приемат работни и неработещи уреди за ремонт и препродажба. Те могат да платят малка сума за работещите, които са сравнително нови. Търсете онлайн или в телефонния указател под „метален скрап“, „рециклиране на метали“ или „рециклиране на уреди“.